Lâm Minh Chánh

Lâm Minh Chánh

Ngày đăng trên Facebook: 29/08/2016

Bài học vỡ lòng về 5 lực cạnh tranh.

Lâm Minh Chánh

Bài học vỡ lòng về 5 lực cạnh tranh.
Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các bạn Startup trẻ trình bày kế hoạch kinh doanh của mình như thể bạn được free hand (hoàn toàn tự do) để kinh doanh vậy.
Thưa với các bạn trẻ, ngay cả khi chúng ta nghĩ ra một ý tưởng hoàn toàn mới mẻ, định hướng (educate) giáo dục được khách hàng để có một thị trường hoàn toàn mới – hay một thị trường đại dương xanh – thì không chóng thì chầy chúng ta cũng phải đương đầu với những áp lực, những cạnh tranh từ nhiều nguồn khác nhau.

Dưới đây là bài học vỡ lòng về 5 lực cạnh tranh mà doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nào cũng phải đối diện. Đó là

(1) Nguy cơ có đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường,
(2) Cạnh tranh từ các công ty hiện hữu trong ngành,
(3) Nguy cơ đến từ sản phẩm hay dịch vụ thay thế,
(4) Quyền lực mặc cả của khách hàng,
(5) Quyền lực mặc cả của nhà cung cấp (5).

– Lực 1: Nguy cơ có đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường. Những doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành sẽ mang theo những nguồn lực mới, tạo áp lực cạnh tranh và thường làm giảm lợi nhuận ngành. Mối nguy cơ gia nhập mới trong 1 ngành phụ thuộc vào hàng rào chống gia nhập, cùng với những phản ứng chống gia nhập – có thể dự đoán được – từ những công ty hiện hữu.
Có 6 loại hàng rào chống gia nhập chính: lợi thế nhờ quy mô kinh tế, những sự khác biệt về sản phẩm,

...

Để đọc phần còn lại và các comment mời thành viên click vào link bài viết trong group:

Nếu bạn chưa là thành viên của group, xin mời đăng ký tại đây