Hiep Ngo

Hiep Ngo

Ngày đăng trên Facebook: 26/08/2016

Jim Collins có một đoạn bàn về sự sợ hãi trong quyển Vĩ đại do lựa chọn

Hiep Ngo

Jim Collins có một đoạn bàn về sự sợ hãi trong quyển Vĩ đại do lựa chọn. Bill Gates người giàu nhất thế giới cũng có những nỗi sợ hãi riêng mình, ông viết ra một bảng ghi nhớ liệt kê những lo lắng và đe dọa, gọi là các ác mộng tại Microsoft. Ông treo hình của Henry Ford trên tường để nhắc nhở mình: những người kinh doanh vĩ đại nhất vẫn có thể bị qua mặt.
Làm chủ một doanh nghiệp khác với việc làm công ăn lương bạn phải chấp nhận những nỗi lo lắng sợ hãi hằng ngày, trước sự biến động của thị trường, sự đe dọa của đối thủ, sự rắc rối về pháp lý. Đó là trò chơi hại não, nhiều người chọn cách làm công ăn lương vì không thích đương đầu với các nỗi sợ này.
Jim Collins gọi đó là các nỗi sợ hãi hữu ích bằng cách thực hiện các hành động hiệu quả từ sự sợ hãi đó. Hành động có ý nghĩa to lớn nếu sự sợ hãi chuyển thành sự chuẩn bị bao trùm, hành động nhạy bén và bình tĩnh chính là thuật ngữ “sợ hãi một cách hữu ích”.

...

Để đọc phần còn lại và các comment mời thành viên click vào link bài viết trong group:

Nếu bạn chưa là thành viên của group, xin mời đăng ký tại đây